Janfire Integral

Komplett panna med brännarenhet.
Helautomatisk
Skötsel: Tömma askan 2-3 gånger per år.
Rökrörsanslutning uppåt eller nedåt
Konvektionsdel: stående tuber
Spaksotning
Vikt: 295 kg
Vattenvolym 150 liter
Volym eldstad askutrymme 120 liter
Varmvatten: kamflänsslinga 22 mm, 11 meter
Drifttermostat: reglerbart tillslagsintervall upp till 15 grader
Rökgastermometer: inbyggd med digital visning
Shunt
Motdragslucka
Kontrollpanel med touchknappar
Elpatron; 6 eller 9 kW
Janfire pelletspanna fungerar i perfekt balans med Janfire pelletsbrännare av både ny och tidigare modell. Brännaren kan enkelt anslutas utan att anpassningar på pannan behöver göras. Skötseln kan nedbringas till 0 timmar om året genom den automatiska spaksotningen som finns som tillbehör. Pannan kan förses med automatisk askutmatning. Askutrymmet är så stort att det för en villa med oljeförbrukning på 4 m3, räcker med två tömningar per år. Fråga din sotare om asktömning om du vill slippa det också.

Comments are closed.