Lundea Biovarme

Pelletspannor

Janfire Integral

Komplett panna med brännarenhet.
Helautomatisk
Skötsel: Tömma askan 2-3 gånger per år.
Rökrörsanslutning uppåt eller nedåt
Konvektionsdel: stående tuber
Spaksotning
Vikt: 295 kg
Vattenvolym: 150 liter
Volym eldstad askutrymme 120 liter
Varmvatten: kamflänsslinga 22 mm, 11 meter
Drifttermostat: reglerbart tillslagsintervall upp till 15 grader
Rökgastermometer: inbyggd med digital visning
Shunt
Motdragslucka
Kontrollpanel med touchknappar
Elpatron: 6 eller 9 kW

Janfire pelletspanna fungerar i perfekt balans med Janfire pelletsbrännare av både ny och tidigare modell. Brännaren kan enkelt anslutas utan att anpassningar på pannan behöver göras. Skötseln kan nedbringas till 0 timmar om året genom den automatiska spaksotningen som finns som tillbehör.
Pannan kan förses med automatisk askutmatning. Askutrymmet är så stort att det för en villa med oljeförbrukning på 4 m3, räcker med två tömningar per år. Fråga din sotare om asktömning om du vill slippa det också.

JANFIRE NH. Pelletsbrännaren för alla – med minst servicebehov

Drifteffekt: Från 3kW till max 23 kW
Underhållseffekt: 600 W
Brännare: 80 W, 230 V AC, 50 Hz
Tändning: Tändelement 1100 W
Reglerpanel: Touchknappar och belyst display
Bredd: 200 mm
Djup: 570 mm
Höjd: 580 mm
Vikt: 25 kg

Janfire NH har, tack vare en helt ny patenterad teknik, minst servicebehov av alla pelletsbrännare på marknaden. Brännaren är helautomatisk och självrengörande och kan köras i upp till ett halvår i taget utan service och tillsyn (gäller tillsammans med Janfire pelletspanna). Vid montage på panna av annat fabrikat är asktömningsintervaller beroende av pannans utrymme för askförvaring. En rörlig botten i brännaren skrapar av och matar in slagg och föroreningar i pannan. Brännaren rengörs automatiskt vid panntermostatens tillslag, eller vid förinställda intervaller. Snabb rengöring och upptändning medför effektiv värmeproduktion.