Lundea Biovarme

Solfångare

Solvärme för tappvarmvatten

När du vill ta vara på solvärme för både husets tappvarmvatten och uppvärmning behövs ett system med ackumulatortank. I tanken lagras det varmvatten som via solfångare värmts upp av solen, och vid behov, i kombination med annan värmekälla (el, ved, flis, pellets och värmepump).

Ackumulatortankens vatten cirkulerar i husets radiatorer eller golvvärmeslingor och tappvarmvattnet värms med inbyggda värmeväxlare.

Låt solen värma ditt varmvatten 6-8 månader om året. Installera en solfångare (4,12 till 6,6 m2) och en ny varmvattenberedare (200 eller 300L) innehållande solslinga och el-patron. En drivenhet med pump och reglercentral styr automatiskt laddning av solvärme från solfångare till varmvattenberedaren. Passar utmärkt i den elvärmda villa och gärna i kombination med en pelletskamin.